Varför e-handel för musik?

Orsaker till att vi handlar kläder på internet har kartlagts relativt bra genom åren. Det är till stor del en fråga om att man vill kunna shoppa på tider som passar den egna agendan, samt att man vill få tillgång till ett sortiment som överstiger det som erbjuds i detaljhandeln. När det kommer till andra varor har det inte gjorts lika stora ansträngningar för att redovisa våra beteenden. Den generella meningen menar att det till stor del handlar om att man vill få billigare pris för varor med visst statusvärde. Detta är någonting som med rätta ifrågasatts genom åren, och det verkar som att det inte gäller ens när det kommer till kläder. I en undersökning om bakgrunden till att vi köper allt mer via e-handel, har det visat sig att pris inte är det avgörande ens när det kommer till underhållning som film och musik. I en undersökning var man försökt fylla i de statistiska hålrum som funnits gällande böcker, film och musik, har man kommit fram till att 52 procent av de tillfrågade väljer att beställa dessa varor via internet för att det är enklare än att gå till en fysisk butik för sina inköp. Det är bara 29 procent som hänvisar till billigare priser i denna undersökning.

Någonting som verkligen korrelerar med de svar man fått i fråga om inköp av kläder via e-handel. För att redovisa även resterande svarsalternativ, fick utbud 18 procent och ”annat skäl” en procent. Även om man nu har möjlighet att handla immateriella versioner av dessa varor är det en klar majoritet som väljer att få fysiska varor. Dessa skickas sedan hem till beställaren. Ser vi till priset är det, tidigare svar till trots, många som är intresserade av att få ett bra pris på de varor man köper även om detta inte är den enskilt största orsaken till att man väljer på det sätt man gör. Bara 8 procent uppger att de aldrig jämför pris innan ett köp, medan 25 uppger att de notorisk jämför priser innan de lägger en beställning. Som i många andra undersökningar används dessa möjligheter i första hand av de något yngre.

Bland de mellan 18-29 är det över 60 procent som ofta eller alltid jämför priser. Kanske finns en koppling till att man inte hunnit etablera en trygg inkomst, och kanske handlar det om närhet till teknik och kunskap vad gäller internet. Denna undersökning om huruvida man väljer att jämföra pris eller ej, handlar om inköp av böcker, film och musik. Dock kan man tillägga att liknande svar, samt en överrepresentation hos unga vid prisjämförelse, gäller även vid inköp av en rad andra varor.

Experter inom företagsförsäljning

Om man skall få en riktigt bra bild av vad som är rimligt att ta för ett bolag man har tänkt sälja, skall man ta kontakt med en person som jobbar i rollen som företagsmäklare. Dessa personer har till yrke att gå igenom företag och se vad de egentligen är värda. Man kan på många sätt likna det vid att man skall köpa eller sälja ett hus. Det finns en hel del information som mäklaren sitter på, och vederbörande är mån om att det skall bli en riktigt bra affär för alla parter. När man går till en företagsmäklare för att få hjälp med att anskaffa något objekt, är det viktigt att det etableras en god relation mellan å ena sidan mäklaren och å andra sidan säljaren. Skulle inte arbetet utföras på ett korrekt och bra sätt, finns den en risk att mäklaren sedan har svårt att hitta kunder. Man vill däremot gärna komma tillbaks till en mäklare som gått in för att få till en bra affär där alla kan känna sig nöjda och glada efteråt. Mäklare jobbar med kundernas förtroende och har en svår uppgift då man företräder båda parter vid affär.

Att hitta köpare till det företag man vill bli av med kan tyckas svårt många gånger. Man kan höra av sig till andra i branschen och se om intresse finns, men risken är också att man blottar lite för mycket av den information som egentligen kanske skulle vara intern och inte till för konkurrenternas ögon. Att gå genom en företagsmäklare är ett enkelt och smidigt sätt att få till en affär utan att själv behöva lägga ner riktigt lika mycket tid och kraft på att nå resultat.

Välja rätt mäklare

Det är många beslut som skall tas när man vill göra sig av med en verksamhet som man drivit under längre tid. Kanske finns det en hel del känslor med i leken som gör att man över- eller undervärderar sitt företag. Dessutom kanske man har en tanke om hur man vill att företaget skall användas eller inte användas efter en försäljning. Den som jobbar i rollen som företagsmäklare är i stort behov av att förstå sin klient och hitta en framkomlig väg. Det är kanske inte alltid man har samma uppfattning om ett bolags egentliga värde, men man kan ofta hitta en värderingsmodell som känns schysst för alla som ingår i den affär som skall göras.

Förändring i tillvaron genom MI

Att hitta en väg till ett annat liv än det man lever för tillfället, är någonting som blivit allt viktigare för många. Det är lätt att hamna vilse i samhället när allting går snabbt och man ständigt jagar snabba lösningar på någonting som man kanske inte ens är klar över vad det är. När man känner att man inte längre lever sitt eget liv utan befinner sig i en situation som man vill komma ur en gång för alla, finns det en rad olika tekniker att använda sig av.

Motiverande samtal är en av alla de terapiformer som står till buds, och den är en av få terapiformer som regelbundet kan testas för att mäta kvalitet och effektivitet. Kanske är detta också en av orsakerna till varför så många har valt denna inriktning?

När man vill komma ur sina gamla vanor och bygga en ny tillvaro som är i linje med hur man vill leva sitt liv, är det viktigt att man känner vilja till förändring och styrka att faktiskt gå till botten med det hela. Man behöver inte alltid kasta sig in i analyser av hur man kommit till den punkt man nu befinner sig på, utan kan istället lägga fokus på att hitta vägen dit man vill gå. Motiverande samtal används allt mer för att stötta människor som vill byta riktning i livet. Många gånger kan man snabbt börja se resultat och processen har många positiva effekter som ligger i periferin av det man egentligen söker uppnå genom förändringen.


Bara du har svaret inom MI

Det finns ingen annan som kan säga hur man vill leva och inte. Dock kan man själv i allmänhet ha en ganska bra uppfattning om målet i fråga. Det som för många är svårt, är att tro sig själv om att kunna genomföra den förändring som man vet är nödvändig för att nå dit man vill. Motiverande samtal har ett viktigt fokus som handlar om att lyssna och om att stärka patienten att själv våga gå vidare från det välkända och invanda.

För att nå dit inspirerar man och motiverar till förändring. Ju större skillnad man kan understryka mellan det tidigare och framtiden, desto snabbare kan individen känna lust att släppa taget om det gamla och gå vidare på en ny väg i livet. Detta är i mångt och mycket hur man kan definiera MI.

Spänningen stiger sakta men säkert

Elektriker i StockholmÄnnu en vecka har gått och vi arbetar fortfarande på att få fason på vårt nya hus. Det är inte lätt, men vi trodde att vi visste vad vi gav oss in på när vi bestämde oss för att köpa en äldre villa med ”gammal charm”. Vi fick ju veta allt som det fanns att veta vid besiktningen och vi valde att slå till ändå.

I veckan har vi börjat arbeta med elen. Eftersom det ju är en byggnad med några år på nacken så är ju elen, kablarna och uttagen inte de bästa. Så vi har varit på jakt efter duktiga elektriker i Stockholm som kan komma hit och räta ut det hela. Vi beslutade att första prioriteten var att den nya värmepannan att fungera och att se till att elen vi har inte är farlig på något sätt.

Så det är många uttag som bytits ut och en hel del sladdar som dragits om. När vår vän elektrikern i Stockholm varit på besök har vi haft rum helt täckta av sladdar och andra elektriska apparater som vi inte vet vad det är för något. Som med de andra hantverkarna vi haft är det ganska spännande att se vad de har för sig och hur de arbetar.

Vi är förstås glada över hjälpen. El är ju inget man ska tampas med om man inte vet vad man gör. Förr oss var det en självklarhet att hitta en elektriker i Stockholm och att hålla oss borta från att försöka göra något på egen hand. Inte bara för att det är farligt för oss, vilket det ju är, men vi vil samtidigt inte riskera att förstöra något i huset. Det går långsamt framåt som det är!

Arbetet fortsätter ändå nästa vecka…

Hitta din målare på internet

Jag tror att vi alla är överens om att dagens samhälle är mer och mer tekniskt. Utvecklingen går hela tiden framåt, och samma sak gör tekniken. Vi använder oss mer och mer av teknik, eftersom att det hela tiden utvecklas nytt och efterfrågan därmed bara ökar och ökar. Hur många är det t.ex. idag som inte har en smartphone som kan lösa det mesta åt dem i livet? Då man sitter på tunnelbanan i Stockholm kan man ibland se fyra personer sitta två och två, mitt emot varandra, med varsin iPhone i högsta hugg. Det är både komiskt och tragiskt skulle man kunna tycka. Vi är numer allt för beroende av våra telefoner inom i princip allt vi gör. En iPhone, för att ta ett redan nämnt exempel, ger användaren möjlighet att kunna koppla upp sig på internet lite var de än befinner sig. Därmed behöver denna användare aldrig någonsin undra över någonting egentligen. Det är bara att snabbt klicka sig in på Google och leta upp ett svar på frågan denna söker information om.

Jag tänkte att jag skulle nämna en sak med den tekniska spridningen som verkligen har effektiviserat samhället. Oavsett vilken ingång man har för att komma åt nätet, om det är en smartphone eller om det är någon typ av dator, så ger det oss otroliga möjligheter till informationsspridning idag. Internet vidgas bara mer och mer, och jag tror inte att det är någon som förstår hur stort internet egentligen är. Vi kan finna allt på internet, bara genom några få klick på tangenter, skärmar eller datormöss.

Vi målar – Mitt slutliga val

Målarfirman i full gångFör att nämna ett exempel tänkte jag ta upp jakten på målare i Stockholm. Jag sökte nyligen efter en målare som skulle kunna komma och hjälpa mig att måla om min fasad hemma på villan. Jag tänkte att processen att finna denna målare skulle bli hemskt omständlig då jag inte hade några tips att utgå ifrån. Faktum är att det inte var så. Jag använde mig såklart av internet och sökte genom det efter målare i Stockholm. Jag jämförde att par stycken och kom snabbt fram till vilken firma som jag skulle anlita för fasadmålningen. Mitt val föll till slut till http://www.vimalar.se Nu är det snart klara och av det som jag har sett så litar jag helt på att de kommer att leverera bästa resultat inom utsatt tid, precis som de beskrev på deras hemsida.

Bara en sådan sak, att jag kan finna mina målare på internet på ett så enkelt sätt gör att processen blir extremt mycket effektivare. Många samlar smakprover på vad de har gjort tidigare, i form av t.ex. bilder, och på så sätt får man en mycket tydlig bild av deras kunskaper och erfarenheter för att kunna jämföra med andra. På samma sätt som denna process effektiviseras blir oändligt många processer betydligt mer tidseffektiva. Vi lever idag i ett samhälle som inte bara speglas av teknisk utveckling, utan även av stress. Mycket av denna stress tror jag kommer från att man hela tiden är tillgänglig med sin telefon, ofta både via internet och genom samtal och sms. Att mycket kan göra tidseffektivt tror jag dock underlättar stressen en aning.

Så, söker du en målare i Stockholm, eller någon annan som du vill beställa en tjänst eller en produkt av; använd internet. Det går snabbt, det är enkelt och det är öppet dygnet runt. Hur mycket mer bekvämt kan det bli?

Powered by WordPress