Varför e-handel för musik?

Orsaker till att vi handlar kläder på internet har kartlagts relativt bra genom åren. Det är till stor del en fråga om att man vill kunna shoppa på tider som passar den egna agendan, samt att man vill få tillgång till ett sortiment som överstiger det som erbjuds i detaljhandeln. När det kommer till andra varor har det inte gjorts lika stora ansträngningar för att redovisa våra beteenden. Den generella meningen menar att det till stor del handlar om att man vill få billigare pris för varor med visst statusvärde. Detta är någonting som med rätta ifrågasatts genom åren, och det verkar som att det inte gäller ens när det kommer till kläder. I en undersökning om bakgrunden till att vi köper allt mer via e-handel, har det visat sig att pris inte är det avgörande ens när det kommer till underhållning som film och musik. I en undersökning var man försökt fylla i de statistiska hålrum som funnits gällande böcker, film och musik, har man kommit fram till att 52 procent av de tillfrågade väljer att beställa dessa varor via internet för att det är enklare än att gå till en fysisk butik för sina inköp. Det är bara 29 procent som hänvisar till billigare priser i denna undersökning.

Någonting som verkligen korrelerar med de svar man fått i fråga om inköp av kläder via e-handel. För att redovisa även resterande svarsalternativ, fick utbud 18 procent och ”annat skäl” en procent. Även om man nu har möjlighet att handla immateriella versioner av dessa varor är det en klar majoritet som väljer att få fysiska varor. Dessa skickas sedan hem till beställaren. Ser vi till priset är det, tidigare svar till trots, många som är intresserade av att få ett bra pris på de varor man köper även om detta inte är den enskilt största orsaken till att man väljer på det sätt man gör. Bara 8 procent uppger att de aldrig jämför pris innan ett köp, medan 25 uppger att de notorisk jämför priser innan de lägger en beställning. Som i många andra undersökningar används dessa möjligheter i första hand av de något yngre.

Bland de mellan 18-29 är det över 60 procent som ofta eller alltid jämför priser. Kanske finns en koppling till att man inte hunnit etablera en trygg inkomst, och kanske handlar det om närhet till teknik och kunskap vad gäller internet. Denna undersökning om huruvida man väljer att jämföra pris eller ej, handlar om inköp av böcker, film och musik. Dock kan man tillägga att liknande svar, samt en överrepresentation hos unga vid prisjämförelse, gäller även vid inköp av en rad andra varor.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *